HÅRDVARA VPN

Hardware VPN erbjuder ett antal fördelar jämfört med den mjukvarubaserade test: bästa vpn-tjänsterna för att surfa anonymt. Förutom förbättrad säkerhet kan maskinvaru-VPN ge belastningsutjämning för att hantera stora klientbelastningar. Administrationen hanteras via ett webbläsargränssnitt. En hårdvara VPN är dyrare än en programvara VPN.

Bästa VPN tjänsten för gaming i Sverige – Test av leverantörer

På grund av kostnaden är maskinvaru-VPN ett mer realistiskt alternativ för stora företag än för småföretag eller filialkontor. Flera leverantörer, inklusive irländska leverantören VPNS.se, erbjuder enheter som kan fungera som maskinvaru-VPN.